kerngroep Paterstraat


De kerngroep Paterstraat zet zich, in wisselende samenstelling, in voor een beter leefklimaat in de Paterstraat in Kerkdriel. De Paterstraat kenmerkt zich door verkeersonveiligheid, hinder en schade door trillingen, geluid en fijnstof en wateroverlast bij heftige regen. In samenspraak met bewoners, overheden en gebruikers van de weg wil de kerngroep Paterstraat komen tot uitvoerbare plannen met een duidelijk tijdspad welke het leefklimaat verbeteren. Middels nieuwsbrieven worden betrokkenen regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken, nieuws en plannen.

....datum.... document
26-1-2016 oproep aan bewoners Paterstraat
16-2-2016 nieuwsbrief nr.1 Dweilen met de kraan open
17-4-2016 nieuwsbrief nr.2 Tussenstand
april 2016 rapport van Veilig Verkeer Nederland
4-7-2016 nieuwsbrief nr.3 Onbevredigende antwoorden
17-11-2016 nieuwsbrief nr.4 Knelpunt vrachtverkeer
28-11-2016 Rapport: verkeersoverlast op de Paterstraat Kerkdriel
11-5-2017 nieuwsbrief nr.5 De weg van de minste weerstand
14-6-2017 samenvattend verslag van de 'benen op tafel bijeenkomst'
22-10-2017 nieuwsbrief nr.6 Onveilig of extra overlast
6-3-2018 nieuwsbrief nr.7 Politiek Maasdriel: graag een veilig en uitvoerbaar verkeersbeleid
4-4-2018 Brief aan gemeenteraad en college van B&W: Onzorgvuldige plannen
16-4-2018 Reactie van Veilig Verkeer Nederland op plannen
2-7-2018 vragen en antwoorden op definitief ontwerp
3-7-2018 Juridische procedure: Aanvraag verkeersbesluit Paterstraat
23-7-2018 Definitief ontwerp reconstructie Paterstraat
19-11-2018 afwijzend besluit met rapport van Goudappel Coffeng en de reactie van Veilig Verkeer Nederland daarop
27-3-2019 Reactie van de Fietsersbond op plannen
8-4-2019 Brief van bewoners aan gemeenteraad: Onvrede over gemeentelijk verkeer en vervoerplan en extra verkeer Zandmeren
17-6-2019 Brief van bewoners aan gemeenteraad: verzoek tot het nemen van een raadsbesluit
10-2-2020 Persbericht: Veiligheid voorop? Niet in de gemeente Maasdriel
5-3-2020 Pleitnotitie in het beroep tegen het besluit een verkeersveilige inrichting af te wijzen
10-4-2020 Uitspraak Rechtbank Gelderland: De overweging tot het afwijzen van dat beroep liggen in het feit dat de gemeente, bij het afwijzen van een aanvraag tot het nemen van een verkeersbesluit, beleidsvrijheid toekomt bij de uitleg van de begrippen 'veiligheid op de weg', 'bruikbaarheid van de weg' en 'vrijheid van verkeer'.
7-10-2021 de omgevingsdienst Rivierenland heeft namens de gemeente na een aanvraag tot het stellen van maatwerkvoorschriften geconstateerd 'dat de te dienen doelen voor de leefomgeving (het milieu) op andere wijze geregeld dient te worden, bijvoorbeeld in het ruimtelijk spoor of met een verkeersbesluit'.
1-12-2021 beslissing op bezwaar van bezwaarschriftencommissie tegen het afwijzen van een aanvraag tot het nemen van een verkeersbesluit in de Paterstraat. De overweging tot het afwijzen van dat bezwaar liggen in het feit dat de bezwaarcommissie 'veranderde omstandigheden met betrekking tot het vrachtverkeer en dat een toename van verschillende soorten van verkeersbewegingen' niet bewezen acht. En wijst het bezwaar af op grond van art. 4:6 lid 2 awb: 'Wanneer geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden vermeld, kan het bestuursorgaan zonder toepassing te geven aan artikel 4:5 de aanvraag afwijzen onder verwijzing naar zijn eerdere afwijzende beschikking.'
23-5-2023 Aanvraag verkeersbesluit Paterstraat tot het instellen van een 30km zone in de Paterstraat vanwege nieuw gebleken feiten en veranderde omstandighedenMet vriendelijke groet,

kerngroep Paterstraat: paterstraat@NLweb.com

Janus Liebregts
Paterstraat 53
Gabor Feyen
Paterstraat 51

(Wilt u de kerngroep versterken, schroom niet en neem contact op)
(Middels een mailinglijst houden bewoners en kerngroep elkaar op de hoogte van ontwikkelingen: wilt u op die mailinglijst? laat het weten)